Welkom bij b-HOME Care+, uw partner voor een warme thuis en een warme zorgomgeving

bhome care plus

Door persoonlijke ervaringen kwam ik tot de vaststelling dat het zorgaanbod in België zich nog te veel beperkt tot het letterlijk toedienen van zorg. Woonvormen waar de nadruk gelegd wordt op kwalitatief wonen en thuis zijn, zijn slechts in mindere mate aanwezig.

bhome care plus

Ik geloof in bijzondere woonvormen voor andersvalieden, personen met dementie, ouderen, ... personen met een permanente nood aan zorg. Woonvormen die als doel hebben om deze mensen een goed en kwalitatief leven te geven.

bhome care plus

Ik wil mensen die graag thuis willen blijven wonen of die zelf zorgen voor een persoon met een fysieke of mentale beperking, ondersteunen en begeleiden bij de aanpassing of uitbreiding van hun bestaande woning tot zorgwoning.

bhome care plus

Met b-HOME CARE+ breng ik een nieuwe duurzame vorm van interieurarchitectuur in de zorgsector. Woonvormen met aandacht en respect voor het individu en zijn/haar familie en zorgverleners, want iedereen heeft in elke fase van zijn/haar leven recht op kwaliteit van leven.

bhome care plus

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het interieur een belangrijk positief effect heeft op de mentale en lichamelijke gezondheid van jezelf, jouw naasten en jouw zorgverleners.

bhome care plus

Én omdat wij ervan overtuigd zijn dat zorg verlenen in het juiste interieur het werkplezier verhoogt, positief bijdraagt aan een ontspannen sfeer en zorgt voor veiligheid en kwaliteit.


Over ons

Leen Blondeel

Hallo, ik ben Leen Blondeel, de creatieve vrouw achter b-HOME Care+

Mijn verhaal, en dus ook onrechtstreeks het ontstaan van b-HOME Care+, begon op 29 december 2007. Eén telefoon verandert het leven van mijn ouders, mijn broer, mezelf, ons gezin. Mijn oudere zus belandt naar aanleiding van een hartfalen in coma en overlijdt 8 maanden later. Ze was net 30 jaar geworden.

Toen ik mijn zus gedurende die 8 maanden ging bezoeken in diverse zorginstellingen kwam ik tot de vaststelling dat naast de zorg zelf, ook de zorgomgeving een belangrijke invloed heeft onze gezondheid.

Ook andere persoonlijke ervaringen leerden mij dat het zorgaanbod in België zich nog te vaak beperkt tot het letterlijk toedienen van zorg. Woonvormen waar de nadruk gelegd wordt op kwalitatief wonen en thuis zijn, zijn in mindere mate aanwezig. Ik zag hier als interieurarchitecte een duidelijke behoefte en de kans om op basis van mijn ervaringen en expertise een oplossing te bieden.

"Mijn drijfveer om mij als interieurarchitecte te richten tot zorgsector is omdat ik zelf ervaren heb wat het effect is van de omgeving, het interieur op onze gezondheid en omdat iedereen in elke fase van zijn/haar leven recht heeft op kwaliteit van leven."

"Voor mij betekent interieurarchitectuur op zoek gaan naar wat mensen gelukkig maakt in een bepaalde ruimte, een bepaald gebouw of een bepaalde omgeving. Dat geluk kunnen capteren en kunnen omzetten in een ontwerp/concept is voor mij de definitie van interieurarchitectuur. Het is geen uiting van een bepaalde stijl, wel een visie, een filosofie, een levenswijze.

Do you need someone who cares

Voornaam & Naam: *
Bedrijfsnaam:
Telefoon/GSM:
Email: *
Typ dit woord "b-HOMECare+" exact over (anti-spam controle): *
Bericht: *
JA, ik geef de toestemming om bovenstaande gegevens te ontvangen, bewaren en verwerken (GDPR) *